Wizy do Białorusi

Obywatele Polski i Unii Europejskiej potrzebują otrzymać wizę do Republiki Białoruś w każdym przypadku przed wjazdem na jej terytorium.

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

- wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białoruśi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);

- zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

- paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2);

- opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny. Płatność dokonuje się w oddziale banku w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych;

- ubezpieczenie zdrowotne.

- jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem lub pocztą elektroniczną.

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 5 dni roboczych*

W trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin*

* — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula

Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba pokazać potwierdzenie opłaty!

 

W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej niezbędne:

- podanie od firmy białoruskiej turystycznej;

- lub w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Nie akceptujemy potwierdzeń rezerwacji z systemów internetowych, na przykład Booking.com, Hotels.com i innych.

Inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy białoruskiej zob.: http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/