Na Białoruś bez wizy

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku:

Zgodnie z dekretem Prezydenta Białorusi nr 8 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” od 12 lutego 2017 r. obywatele 80 krajów, w tym Polski, którzy przekraczają przejście graniczne „Lotnisko Narodowe „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 5 dni. Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych.

Do okresu 5-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przy tym liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok 25 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Przekroczenie 5 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną o równowartości 550 euro.

 

Ruch bezwizowy w obwodzie Brzeskim i obwodzie Grodzieńskim:

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26 grudnia 2017 r. Nr 462 O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych, od 01 stycznia 2018 r. możliwy jest bezwizowy wjazd do Białorusi.

Cudzoziemcy bez wiz mogą  odwiedzić strefę turystyczno-rekreacyjną  "Brześć" ( miasto Brześc,  terytorium Brzeskiego, Żabinkowskiego, Kameneckiego, Prużanskiego powiatów oraz powiat Svisloch w obwodzie Grodzieńskim) lub w park "Kanał Augustowski"  (w tym miasto Grodno i powiat Grodzieński) na okres do 10 dni.

Bezwizowy wjazd do Republiki Białorusi i wyjazd z Republiki Białorusi możliwy jest przy przejściach drogowych Brześc (Terespol), Domachevo (Słowatycze), Piesczatka (Połowce), punkt uproszczonego przejścia Pererov (Białowieża), Brześć (Terespol) przejście kolejowe, lotnisko w Brześciu, Bruzgi (Kuznitsa Belostotskaya), Privalka (Raigardas), Lesnaya (Rudawka), Privalka (Shvndubre), Grodno (Kuznitsa Belostotskaya), lotnisko Grodno.

Do wjazdu i przebywania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzoru wydawany cudzoziemcowi przez białoruską firmę turystyczną.

W celu uzyskania tego dokumentu cudzoziemiec powinien:

  1. zwrócić się do jednej z firm upoważnionych do wydawania takich dokumentów.
  2. otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych. Firma powiadamia przejście graniczne z 24-godzinnym wyprzedzeniem o wydaniu dokumentu cudzoziemcowi.
  3. wykupić polisę ubezpieczeniową na okres pobytu.

Wjeżdżając bez wizy do BY cudzoziemiec obowiązany jest okazać na przejściu granicznym:

  1. ważny dokument podróży (paszport).
  2. dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku “Kanał Augustowski".
  3. środki finansowe w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (42,00 BYN) na każdy dzień pobytu.
  4. polisę ubezpieczeniową.
  5. wypełnić kartę migracyjną. W przypadku jej utraty przewidziana jest kara grzywny.

W przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi należy zgłosić się do najbliższego Wydziału Spraw Wewnętrznych w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu podlega karze administracyjnej.

LISTA
kraje, których obywatele
ustala się bezwizową procedurę wjazdu i wyjazdu

1. Australia.
2. Republika Austrii.
3. Republika Albanii.
4. Księstwo Andory.
5. Antigua i Barbuda.
6. Barbados.
7. Królestwo Bahrajnu.
8. Królestwo Belgii.
9. Republika Bułgarii.
10. Bośnia i Hercegowina.
11. Republika Vanuatu.
12. Państwo Watykańskie.
13. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
14. Węgry.
15. Socjalistyczna Republika Wietnamu.
16. Republika Haiti.
17. Islamska Republika Gambii.
18. Republika Federalna Niemiec.
19. Republika Hondurasu.
20. Hongkong (Hongkong) - specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. *
21. Republika Grecka.
22. Królestwo Danii.
23. Wspólnota Dominiki.
24. Republika Indii.
25. Republika Indonezji.
26. Irlandia.
27. Republika Islandii.
28. Królestwo Hiszpanii.
29. Republika Włoska.
30. Kanada.
31. Republika Cypryjska.
32. Chińska Republika Ludowa.
33. Republika Korei.
34. Państwo Kuwejtu.
35. Republika Łotewska. **
36. Republika Libańska.
37. Republika Litewska.
38. Księstwo Liechtensteinu.
39. Wielkie Księstwo Luksemburga.
40. Republika Macedonii.
41. Malezja.
42. Republika Malty.
43. Zakon Maltański. *
44. Meksykańskie Stany Zjednoczone.
45. Sfederowane Stany Mikronezji.
46. ​​Księstwo Monako.
47. Republika Namibii.
48. Królestwo Niderlandów.
49. Republika Nikaragui.
50. Nowa Zelandia.
51. Królestwo Norwegii.
52. Sułtanat Omanu.
53. Republika Panamy.
54. Republika Peru.
55. Rzeczpospolita Polska.
56. Republika Portugalska.
57. Rumunia.
58. Niezależne państwo Samoa.
59. Republika San Marino.
60. Królestwo Arabii Saudyjskiej.
61. Republika Seszeli.
62. Saint Vincent i Grenadyny.
63. Republika Singapuru.
64. Republika Słowacka.
65. Republika Słowenii.
66. Stany Zjednoczone Ameryki.
67. Wschodnia Republika Urugwaju.
68. Republika Finlandii.
69. Republika Francuska.
70. Republika Chorwacji.
71. Republika Czeska.
72. Republika Chile.
73. Konfederacja Szwajcarska.
74. Królestwo Szwecji.
75. Salwador.
76. Republika Estońska. ***
77. Japonia.