Co zobaczyć w Brześciu

Główną atrakcją turystyczną miasta jest słynna Twierdza Brzeska, wybudowana w latach 1833-42. Do naszych czasów zachował się historyczny układ przestrzenny twierdzy, większość umocnień ziemnych z bastionami, rawelinami i fosami oraz część bram zewnętrznych i wewnętrznych. Na kompleks składają się: monument „Męstwo”, 100-metrowy obelisk w kształcie bagnetu oraz plac ceremonialny ze stale płonącym zniczem, gdzie każdego dnia pełnią wartę brzescy uczniowie. Muzeum Obrony Twierdzy Brzeskiej znajduje się w dawnych koszarach Cytadeli. Uważa się je za jedno z lepiej artystycznie przygotowanych muzeów na Białorusi. Muzeum poświęcone jest nie tylko wojnie, ale i historii twierdzy oraz fortyfikacji w ogóle.

Muzeum „Dobra ocalone”. Ekspozycję muzeum tworzą zabytkowe przedmioty, obrazy, malowidła, zatrzymane przy próbie nielegalnego wywozu z kraju. Najcenniejsze eksponaty znajdujące się w muzeum to ikony z XVI–XIX w., wyroby jubilerskie rmy Fabergé, obrazy zna- nych autorów.

Muzeum Transportu Kolejowego, które w całości jest poświęcone historii i tradycji kolei na Białorusi. Znajdują się tu 63 działające eksponaty, z których część jest wykorzystywana w celach turystycznych.

 

 

Brzeskie muzeum archeologiczne. Jest ono swoistą rekompensatą dla miasta za utracone śre- dniowieczne oblicze. W latach 70. XX w. archeologowie odkopali grodzisko brzeskie, z którego zachowały się duże fragmenty domów, drewnianych zabudowań, ulic, ogrodzeń i innych miejskich budowli. Zostało ono zakonserwowane i obudowane pawilonem.

Dworzec kolejowy. Uroczyste otwarcie dworca odbyło się w maju 1886 r. w obecności samego cara Aleksandra III i jego spadkobiercy – Mikołaja. Początkowo dworzec przypominał średniowieczny zamek z wieżyczkami i uważano go za jeden z najpiękniejszych w ówczesnej Rosji, jednak późniejsze wojny i przebudowy bardzo go zmieniły. Współczesny dworzec stanowi zbiór budowli, wykonanych w różnych okresach, w różnych stylach, lecz stanowiących jednolitą całość.

Muzeum Krajoznawcze Regionu Brzeskiego. Założono je w 1950 r. w budynku byłego hotelu Bristol. W muzeum prezentowane są głównie eksponaty dotyczące przyrody, historii i etnografii regionu. Znajdują się tu również unikatowe kolekcje archeologiczne i numizmatyczne, broń, a także książki rękopiśmienne i drukowane. Atrakcją kolekcji są pieczęcie starego Brześcia.

Kościół Podniesienia Krzyża Świętego. Ten kościół jest jednym z najstarszych budynków w mieście, został zbudowany w 1856 r. Warto wiedzieć, że w kościele tym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Brzeskiej z XVI w. Współcześnie w świątyni często odbywają się koncerty organowe.

Muzeum funkcjonalizmu

Brześć przygotowuje się do obchodów tysięcznej rocznicy w 2019 roku, jednak nie może pochwalić się zabytkami starej architektury. W związku z budową twierdzy w pierwszej połowie XIX w. wszystkie zabytkowe budynki zostały zniszczone, a miasto zostało odbudowane w nowym miejscu. Mimo to Brześć ma swoją własną perłę. Na palcach można policzyć miasta świata, w których architektura funkcjonalizmu byłaby tak szeroko i różnorodnie reprezentowana, jak w Brześciu. Budynki administracyjne, zakłady przemysłowe, teatry, instytucje edukacyjne, instytucje religijne, szpital, domy, wille - ponad dwieście zabytków architekturnych zbudowano w stylu funkcjonalizmu. Na tej podstawie miasto Brześć można słusznie nazwać muzeum nowoczesnej architektury.